Zastrzeżenie

Ostatnia aktualizacja 25 kwietnia 2023 r

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje dostarczane przez MachineTranslation.com ("my", "nas" lub "nasz") na stronie https://www.machinetranslation.com ("Strona") służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym. Wszystkie informacje w Witrynie są dostarczane w dobrej wierze, jednak nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących dokładności, adekwatności, ważności, wiarygodności, dostępności lub kompletności jakichkolwiek informacji w Witrynie. W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB POLEGANIA NA JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH UDOSTĘPNIONYCH W WITRYNIE. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYNY I POLEGA NA WSZELKICH INFORMACJACH W NIEJ ZAWARTYCH WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO.

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE LINKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Witryna może zawierać (lub użytkownik może otrzymać za pośrednictwem Witryny) łącza do innych witryn lub treści należących do lub pochodzących od osób trzecich lub łącza do witryn i funkcji w banerach lub innych reklamach. Takie linki zewnętrzne nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, adekwatności, ważności, niezawodności, dostępności lub kompletności. NIE GWARANTUJEMY, NIE POPIERAMY, NIE GWARANTUJEMY ANI NIE PRZYJMUJEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ LUB WIARYGODNOŚĆ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI OFEROWANYCH PRZEZ WITRYNY INTERNETOWE STRON TRZECICH, DO KTÓRYCH ŁĄCZA ZNAJDUJĄ SIĘ W WITRYNIE, ANI ZA ŻADNĄ WITRYNĘ LUB FUNKCJĘ, DO KTÓREJ ŁĄCZA ZNAJDUJĄ SIĘ W BANERACH LUB INNYCH REKLAMACH. NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG.