Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 25 kwietnia 2023 r

Niniejsza informacja o ochronie prywatności dla MachineTranslation.com ("Firma", "my", "nas" lub "nasz") opisuje, w jaki sposób i dlaczego możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i/lub udostępniać ("przetwarzać") informacje o użytkowniku podczas korzystania przez niego z naszych usług ("Usługi"), np. gdy użytkownik:

Pytania lub wątpliwości? Zapoznanie się z niniejszą informacją o ochronie prywatności pomoże użytkownikowi zrozumieć przysługujące mu prawa i możliwości wyboru. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zasadami i praktykami, nie korzystaj z naszych Usług. Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami pod adresemsupport@tomedes.com.

PODSUMOWANIE KLUCZOWYCH PUNKTÓW

Niniejsze podsumowanie zawiera kluczowe punkty naszego oświadczenia o ochronie prywatności, ale możesz dowiedzieć się więcej szczegółów na każdy z tych tematów, klikając link znajdujący się po każdym kluczowym punkcie lub korzystając z naszego spisu treści poniżej, aby znaleźć sekcję, której szukasz.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Podczas odwiedzania, korzystania lub poruszania się po naszych Usługach, możemy przetwarzać dane osobowe w zależności od sposobu interakcji z MachineTranslation.com i Usługami, dokonywanych wyborów oraz używanych produktów i funkcji. Dowiedz się więcej o danych osobowych, które nam ujawniasz.

Czy przetwarzamy jakiekolwiek wrażliwe dane osobowe?

Nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych.

Czy otrzymujemy jakiekolwiek informacje od stron trzecich?

Nie otrzymujemy żadnych informacji od stron trzecich.

Jak przetwarzamy informacje o użytkowniku?

Przetwarzamy dane użytkownika w celu świadczenia, ulepszania i administrowania naszymi Usługami, komunikowania się z użytkownikiem, zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz w celu przestrzegania przepisów prawa. Możemy również przetwarzać dane użytkownika w innych celach za jego zgodą. Przetwarzamy dane użytkownika tylko wtedy, gdy mamy ku temu ważny powód prawny. Dowiedz się więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane.

W jakich sytuacjach i jakim stronom udostępniamy dane osobowe?

Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach i określonym stronom trzecim. Dowiedz się więcej o tym , kiedy i komu udostępniamy Twoje dane osobowe.

Jak dbamy o bezpieczeństwo informacji?

Stosujemy organizacyjne i techniczne procesy i procedury mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników. Nie można jednak zagwarantować, że jakakolwiek transmisja elektroniczna przez Internet lub technologia przechowywania informacji będzie w 100% bezpieczna, dlatego nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i niewłaściwie gromadzić, uzyskiwać dostępu, kraść lub modyfikować informacji użytkownika. Dowiedz się więcej o tym, jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych.

Jakie są Twoje prawa?

W zależności od lokalizacji geograficznej użytkownika, obowiązujące przepisy o ochronie prywatności mogą oznaczać, że użytkownikowi przysługują określone prawa dotyczące jego danych osobowych. Dowiedz się więcej o swoich prawach do prywatności.

Jak korzystać ze swoich praw?

Najłatwiejszym sposobem skorzystania z przysługujących praw jest złożenie wniosku o dostęp do danych lub skontaktowanie się z nami. Wszelkie wnioski będą rozpatrywane i rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co MachineTranslation.com robi z zebranymi przez nas informacjami? Zapoznaj się z pełną informacją o ochronie prywatności.

SPIS TREŚCI

1 Dane osobowe, które nam ujawniasz

W skrócie: Gromadzimy dane osobowe, które nam przekazujesz.
Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, gdy wyrażasz zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, gdy uczestniczysz w działaniach w Usługach lub w inny sposób, gdy się z nami kontaktujesz.
Dane osobowe podane przez Ciebie. Gromadzone przez nas dane osobowe zależą od kontekstu Twoich interakcji z nami i Usługami, dokonywanych przez Ciebie wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzystasz. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:
 • nazwy
 • numery telefoniczne
 • adresy e-mail
 • adresy pocztowe
 • tytuły stanowisk
 • nazwy użytkowników
 • preferencje dotyczące kontaktu
 • dane kontaktowe lub uwierzytelniające
 • adresy rozliczeniowe
Wrażliwa informacja. Nie przetwarzamy informacji wrażliwych.
Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a o wszelkich zmianach w tych danych osobowych musisz nas powiadomić
Informacje zbierane automatycznie
W skrócie: Niektóre informacje — takie jak adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia — są gromadzone automatycznie, gdy odwiedzasz nasze Usługi.
Automatycznie zbieramy określone informacje, gdy odwiedzasz Usługi, korzystasz z nich lub poruszasz się po nich. Informacje te nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja , informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszych Usług oraz inne informacje techniczne. Informacje te są potrzebne przede wszystkim do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszych Usług, a także do naszych wewnętrznych celów analitycznych i raportowych.
Podobnie jak wiele firm, zbieramy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii.
Informacje, które zbieramy, obejmują:
 • Dane dziennika i użytkowania. Dane dziennika i użytkowania to informacje związane z usługami, diagnostyką, użytkowaniem i wydajnością, które nasze serwery zbierają automatycznie, gdy uzyskujesz dostęp do naszych Usług lub z nich korzystasz, i które rejestrujemy w plikach dziennika. W zależności od sposobu interakcji z nami dane dziennika mogą obejmować Twój adres IP, informacje o urządzeniu, typ przeglądarki oraz ustawienia i informacje o Twojej aktywności w Usługach (takie jak znaczniki daty/godziny związane z Twoim użytkowaniem, przeglądane strony i pliki , wyszukiwania i inne czynności, które wykonujesz, np. używane funkcje), informacje o zdarzeniach na urządzeniu (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (czasami nazywane „zrzutami awaryjnymi”) i ustawienia sprzętu).
 • Dane urządzenia. Gromadzimy dane urządzenia, takie jak informacje o komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Usług. W zależności od używanego urządzenia dane urządzenia mogą obejmować takie informacje, jak adres IP (lub serwer proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizacja, typ przeglądarki, model sprzętu, dostawca usług internetowych i/lub operator komórkowy, system operacyjny i informacje o konfiguracji systemu.
 • Dane lokalizacji. Gromadzimy dane lokalizacyjne, takie jak informacje o lokalizacji Twojego urządzenia, które mogą być dokładne lub nieprecyzyjne. Ilość zbieranych przez nas informacji zależy od rodzaju i ustawień urządzenia, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Usług. Na przykład możemy używać GPS i innych technologii do gromadzenia danych geolokalizacyjnych, które informują nas o Twojej bieżącej lokalizacji (na podstawie Twojego adresu IP). Możesz zrezygnować z gromadzenia tych informacji, odmawiając dostępu do informacji lub wyłączając ustawienie lokalizacji na swoim urządzeniu. Jeśli jednak zdecydujesz się na rezygnację, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych aspektów Usług.

2 JAK PRZETWARZAMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU?

W skrócie: Przetwarzamy dane użytkownika w celu świadczenia, ulepszania i administrowania naszymi Usługami, komunikowania się z użytkownikiem, zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz w celu przestrzegania przepisów prawa. Możemy również przetwarzać dane użytkownika w innych celach za jego zgodą.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe z różnych powodów, w zależności od tego, w jaki sposób korzystasz z naszych Usług, w tym:
Aby poprosić o opinię. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli jest to konieczne, aby poprosić o opinię i skontaktować się z Tobą w sprawie korzystania przez Ciebie z naszych Usług.
Aby wysyłać Ci komunikaty marketingowe i promocyjne. Możemy przetwarzać dane osobowe, które nam przesyłasz, dla naszych celów marketingowych, jeśli jest to zgodne z Twoimi preferencjami marketingowymi. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszych e-maili marketingowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?” poniżej).
Aby dostarczać Ci ukierunkowane reklamy. Możemy przetwarzać Twoje dane w celu opracowywania i wyświetlania spersonalizowanych treści i reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań, lokalizacji i nie tylko.
Aby chronić nasze Usługi. Możemy przetwarzać Twoje dane w ramach naszych wysiłków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszych Usług, w tym monitorowanie oszustw i zapobieganie im.
Aby zidentyfikować trendy użytkowania. Możemy przetwarzać informacje o tym, jak korzystasz z naszych Usług, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób są one wykorzystywane, abyśmy mogli je ulepszyć.
Aby określić skuteczność naszych kampanii marketingowych i promocyjnych. Możemy przetwarzać Twoje dane, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób zapewnić kampanie marketingowe i promocyjne, które są dla Ciebie najbardziej odpowiednie.
Aby ocalić lub chronić żywotny interes jednostki. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli jest to konieczne, aby uratować lub chronić żywotne interesy danej osoby, na przykład aby zapobiec szkodom.

3 NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH KORZYSTAMY PRZY PRZETWARZANIU TWOICH INFORMACJI?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy uważamy, że jest to konieczne i mamy ważny powód prawny (tj. podstawę prawną), aby to zrobić zgodnie z obowiązującym prawem, na przykład za Twoją zgodą, w celu zapewnienia zgodności z przepisami, świadczenia usług związanych z zawarciem umowy lub wypełniania naszych zobowiązań umownych, ochrony Twoich praw lub realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych.
Jeśli znajdujesz się w UE lub Wielkiej Brytanii, ta sekcja dotyczy Ciebie.
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i brytyjskie RODO wymagają od nas wyjaśnienia obowiązujących podstaw prawnych, na których się opieramy, przetwarzając Twoje dane osobowe. W związku z tym przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych możemy opierać się na następujących podstawach prawnych:
Zgoda. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli udzieliłeś nam pozwolenia (tzn. zgody) na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Dowiedz się więcej o wycofaniu zgody.
Uzasadnione interesy. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli uznamy, że jest to zasadnie konieczne do osiągnięcia naszych uzasadnionych interesów biznesowych, a interesy te nie przeważają nad Twoimi interesami oraz podstawowymi prawami i wolnościami. Na przykład możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w niektórych z opisanych celów, aby:
 • Wysyłaj użytkownikom informacje o ofertach specjalnych i rabatach na nasze produkty i usługi
 • Opracowuj i wyświetlaj spersonalizowane i odpowiednie treści reklamowe dla naszych użytkowników
 • Analizuj, w jaki sposób wykorzystywane są nasze Usługi, abyśmy mogli je ulepszać, aby angażować i zatrzymywać użytkowników
 • Wspieraj nasze działania marketingowe
 • Diagnozuj problemy i/lub zapobiegaj nieuczciwym działaniom
 • Zrozum, w jaki sposób nasi użytkownicy korzystają z naszych produktów i usług, abyśmy mogli poprawić ich komfort
Zobowiązania prawne. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli uważamy, że jest to konieczne do wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, takich jak współpraca z organem egzekwowania prawa lub agencją regulacyjną, wykonywanie lub obrona naszych praw lub ujawnianie Twoich danych jako dowód w postępowaniu sądowym, w którym jesteśmy zaangażowany.
Istotne zainteresowania. Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy uznamy, że jest to konieczne dla ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów strony trzeciej, np. w sytuacjach związanych z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby.
Jeśli mieszkasz w Kanadzie, ta sekcja dotyczy Ciebie.
Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli udzieliłeś nam konkretnego pozwolenia (tj. wyraźnej zgody) na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu lub w sytuacjach, w których można wywnioskować Twoją zgodę (tj. dorozumianą zgodę). Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.
W niektórych wyjątkowych przypadkach możemy być prawnie upoważnieni na mocy obowiązującego prawa do przetwarzania Twoich danych bez Twojej zgody, w tym na przykład:
 • Jeżeli zbieranie danych leży wyraźnie w interesie danej osoby i nie można uzyskać zgody w odpowiednim czasie
 • Do prowadzenia dochodzeń oraz wykrywania i zapobiegania oszustwom
 • W przypadku transakcji biznesowych pod warunkiem spełnienia określonych warunków
 • Jeżeli jest ona zawarta w zeznaniu świadka, a pobranie jest niezbędne do oceny, rozpatrzenia lub rozstrzygnięcia roszczenia ubezpieczeniowego
 • Do identyfikacji rannych, chorych lub zmarłych osób i komunikowania się z najbliższymi
 • Jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że dana osoba była, jest lub może być ofiarą nadużycia finansowego
 • Jeżeli uzasadnione jest oczekiwanie, że gromadzenie i wykorzystywanie za zgodą zagroziłoby dostępności lub dokładności informacji, a gromadzenie jest uzasadnione do celów związanych z dochodzeniem w sprawie naruszenia umowy lub naruszenia prawa Kanady lub prowincji
 • Jeżeli ujawnienie jest wymagane w celu zastosowania się do wezwania do sądu, nakazu, nakazu sądowego lub przepisów sądu dotyczących sporządzania akt
 • Jeżeli zostały one sporządzone przez osobę fizyczną w ramach jej zatrudnienia, działalności gospodarczej lub zawodu, a zbiór jest zgodny z celami, dla których informacje zostały utworzone
 • Jeśli kolekcja służy wyłącznie celom dziennikarskim, artystycznym lub literackim
 • Jeżeli informacja jest publicznie dostępna i jest określona przepisami

4 KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

W skrócie: Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach opisanych w tej sekcji i/lub następującym stronom trzecim.
Być może będziemy musieli udostępnić Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:
Transfery biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku lub w trakcie negocjacji w sprawie fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności na rzecz innej firmy.
Partnerzy. Możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, w takim przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Do podmiotów stowarzyszonych zalicza się naszą spółkę dominującą oraz wszelkie spółki zależne, partnerów joint venture lub inne spółki, które kontrolujemy lub które są z nami pod wspólną kontrolą.

5 CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

W skrócie: Możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do gromadzenia i przechowywania Twoich informacji.
Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnalizatory WWW i piksele) w celu uzyskania dostępu do informacji lub ich przechowywania. Szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki korzystamy z takich technologii oraz możliwości odrzucenia niektórych plików cookie, znajdują się w naszej Informacji o plikach cookie.

6 JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?

W skrócie: Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo wymaga inaczej.
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne).
Jeżeli nie mamy uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), w bezpieczny sposób przechowuj swoje dane osobowe i izoluj je od dalszego przetwarzania do czasu, aż będzie możliwe ich usunięcie.

7 W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI?

W skrócie: Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.
Wdrożyliśmy odpowiednie i uzasadnione techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednakże pomimo naszych zabezpieczeń i wysiłków mających na celu zabezpieczenie Twoich informacji, żadna transmisja elektroniczna przez Internet ani technologia przechowywania informacji nie może być w 100% bezpieczna, dlatego nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i w niewłaściwy sposób gromadzić, uzyskiwać dostępu, kraść lub modyfikować Twoje dane. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie danych osobowych do i z naszych Usług odbywa się na Twoje własne ryzyko. Dostęp do Usług należy uzyskać wyłącznie w bezpiecznym środowisku.

8 CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD OSÓB NIEPEŁNOLETNICH?

W skrócie: Nie zbieramy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie sprzedajemy ich dzieciom.
Nie pozyskujemy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie sprzedajemy ich dzieciom. Korzystając z Usług, oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat lub że jesteś rodzicem lub opiekunem takiej osoby niepełnoletniej i wyrażasz zgodę na korzystanie z Usług przez taką osobę niepełnoletnią pozostającą na jej utrzymaniu. Jeśli dowiemy się, że zebrano dane osobowe użytkowników w wieku poniżej 18 lat, dezaktywujemy konto i podejmiemy uzasadnione kroki, aby niezwłocznie usunąć takie dane z naszych rejestrów. Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek danych, które mogliśmy zebrać od dzieci poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami pod adresem support@tomedes.com.

9 JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: W niektórych regionach, np. w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Wielkiej Brytanii (UK) i Kanadzie, przysługują Ci prawa umożliwiające większy dostęp do Twoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. Możesz przejrzeć. zmienić lub zamknąć swoje konto w dowolnym momencie.

W niektórych regionach (takich jak EOG, Wielka Brytania i Kanada) przysługują Ci pewne prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo (i) do żądania dostępu i uzyskania kopii danych osobowych, (ii) do żądania sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; oraz (iv) jeśli ma to zastosowanie, do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach możesz mieć również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Żądanie takie możesz zgłosić kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane w sekcji „JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEGO OGŁOSZENIA?” poniżej.

Wszelkie wnioski będą rozpatrywane i rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jeśli znajdujesz się na terenie EOG lub Wielkiej Brytanii i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę do swojego Organ ochrony danych państwa członkowskiego Lub Brytyjski organ ochrony danych.

Jeśli znajdujesz się w Szwajcarii, możesz skontaktować się z Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Informacji .

Wycofanie zgody: Jeżeli opieramy się na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, która może mieć charakter wyraźny i/lub dorozumiany w zależności od obowiązującego prawa, masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane w sekcji „JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEGO OGŁOSZENIA?” poniżej.

Należy jednak pamiętać, że nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jego cofnięciem ani, gdy obowiązujące prawo na to pozwala, nie będzie miało wpływu na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które odbywa się w oparciu o zgodną z prawem podstawę przetwarzania inną niż zgoda.

Rezygnacja z komunikacji marketingowej i promocyjnej: Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania naszej komunikacji marketingowej i promocyjnej, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji w wysyłanych przez nas e-mailach lub kontaktując się z nami, korzystając z danych podanych w sekcji „JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEGO OGŁOSZENIA?” poniżej. Zostaniesz wówczas usunięty z list marketingowych. Możemy jednak nadal komunikować się z Tobą – na przykład w celu wysyłania Ci wiadomości związanych z usługami, które są niezbędne do administrowania i korzystania z Twojego konta, w celu odpowiadania na zgłoszenia serwisowe lub w innych celach niemarketingowych.

Pliki cookies i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie skonfigurowana tak, aby akceptować pliki cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała je. Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to mieć wpływ na niektóre funkcje lub usługi naszych Usług. Możesz także zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach reklamodawców w naszych Usługach.

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące swoich praw do prywatności, możesz wysłać do nas e-mail na adres kontakt@machinetranslation.com.

10 ELEMENTY STERUJĄCE DLA FUNKCJI "NIE ŚLEDŹ

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję Do-Not-Track („DNT”) lub ustawienie, które możesz aktywować, aby zasygnalizować swoje preferencje dotyczące prywatności i niemonitorowania i gromadzenia danych o Twojej aktywności związanej z przeglądaniem Internetu. Na tym etapie nie został sfinalizowany żaden jednolity standard technologiczny rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT. W związku z tym obecnie nie odpowiadamy na sygnały przeglądarki DNT ani żadne inne mechanizmy, które automatycznie informują o Twojej decyzji o rezygnacji ze śledzenia online. Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego będziemy musieli przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w poprawionej wersji niniejszej Polityki prywatności.

11 CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ SZCZEGÓLNE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: Tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, przysługują Ci określone prawa dotyczące dostępu do Twoich danych osobowych.

Sekcja 1798.83 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia, znana również jako ustawa „Shine The Light”, pozwala naszym użytkownikom będącym mieszkańcami Kalifornii na żądanie i uzyskanie od nas raz w roku bezpłatnie informacji na temat kategorii danych osobowych (jeśli istnieją), które gromadzimy ujawniane stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego oraz nazwy i adresy wszystkich stron trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chcesz złożyć taki wniosek, prześlij nam swoją prośbę na piśmie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, mieszkasz w Kalifornii i masz zarejestrowane konto w Usługach, masz prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publicznie publikujesz w Usługach. Aby poprosić o usunięcie takich danych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej i podaj adres e-mail powiązany z Twoim kontem oraz oświadczenie, że mieszkasz w Kalifornii. Dopilnujemy, aby dane nie były publicznie wyświetlane w Usługach, należy jednak pamiętać, że dane mogą nie zostać całkowicie lub kompleksowo usunięte ze wszystkich naszych systemów (np. kopie zapasowe itp.).

Informacja o ochronie prywatności CCPA

Kalifornijski Kodeks Regulacji definiuje „rezydenta” jako:

(1) każdą osobę przebywającą w Stanie Kalifornia w celach innych niż tymczasowe lub przejściowe oraz

(2) każda osoba fizyczna zamieszkała w Stanie Kalifornia, która przebywa poza Stanem Kalifornia w celach tymczasowych lub przejściowych

Wszystkie pozostałe osoby fizyczne definiuje się jako „nierezydentów”.

Jeżeli ta definicja „rezydenta” dotyczy Ciebie, musimy przestrzegać pewnych praw i obowiązków dotyczących Twoich danych osobowych.

Jakie kategorie danych osobowych gromadzimy?

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych:

KategoriaPrzykładyZebrane
A. IdentyfikatoryDane kontaktowe, takie jak prawdziwe imię i nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, numer kontaktowy telefonu lub telefonu komórkowego, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail i nazwa kontaNIE
B. Kategorie danych osobowych wymienione w statucie California Customer RecordsImię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia i informacje finansoweNIE
C. Chronione cechy klasyfikacyjne na mocy prawa stanu Kalifornia lub prawa federalnegoPłeć i data urodzeniaNIE
D. Informacje handloweInformacje o transakcjach, historia zakupów, szczegóły finansowe i informacje o płatnościachNIE
E. Informacje biometryczneOdciski palców i odciski głosuNIE
F. Internet lub inna podobna aktywność sieciowaHistoria przeglądania, historia wyszukiwania, zachowanie online, dane dotyczące zainteresowań i interakcje z naszymi i innymi stronami internetowymi, aplikacjami, systemami i reklamamiNIE
G. Dane geolokalizacyjneLokalizacja urządzeniaNIE
H. Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, węchowe lub podobneObrazy i nagrania audio, wideo lub rozmów powstałe w związku z naszą działalnością biznesowąNIE
I. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniemBiznesowe dane kontaktowe w celu świadczenia naszych Usług na poziomie biznesowym lub stanowisku, historii pracy i kwalifikacjach zawodowych, jeśli ubiegasz się o pracę u nasNIE
J. Informacje o edukacjiDane uczniów i informacje katalogoweNIE
K. Wnioski wyciągnięte z innych danych osobowychWnioski wyciągnięte z dowolnych zebranych danych osobowych wymienionych powyżej w celu utworzenia profilu lub podsumowania dotyczącego na przykład preferencji i cech danej osobyTak
L. Wrażliwe dane osoboweNIE

Będziemy wykorzystywać i przechowywać zebrane dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług lub w celu:

 • Kategoria K - O ile użytkownik posiada u nas konto

Możemy również zbierać inne dane osobowe spoza tych kategorii, gdy kontaktujesz się z nami osobiście, online, telefonicznie lub pocztą w kontekście:

 • Otrzymywanie pomocy za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta;
 • Udział w ankietach lub konkursach dla klientów; I
 • Ułatwienie świadczenia naszych Usług i odpowiadania na Twoje zapytania.

Jak wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe?

Więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie gromadzenia i udostępniania danych można znaleźć w niniejszej Polityce prywatności.

Możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres support@tomedes.com, dzwoniąc pod bezpłatny numer 1-985-239-0142 lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się na dole tego dokumentu.

Jeśli korzystają Państwo z prawa do rezygnacji, korzystając z usług upoważnionego agenta, możemy odrzucić wniosek, jeżeli upoważniony agent nie przedstawi dowodu, że został prawidłowo upoważniony do działania w Państwa imieniu.

Czy Twoje dane będą udostępniane komukolwiek innemu?

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym usługodawcom na podstawie pisemnej umowy pomiędzy nami a każdym usługodawcą. Każdy usługodawca jest podmiotem nastawionym na zysk, który przetwarza informacje w naszym imieniu, przestrzegając tych samych rygorystycznych obowiązków w zakresie ochrony prywatności nałożonych przez ustawę CCPA.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do naszych własnych celów biznesowych, takich jak przeprowadzanie wewnętrznych badań na rzecz rozwoju technologicznego i demonstracji. Nie jest to uważane za „sprzedaż” Twoich danych osobowych.

MachineTranslation.com nie ujawniło, nie sprzedało ani nie udostępniło żadnych danych osobowych osobom trzecim w celach biznesowych lub komercyjnych w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy. MachineTranslation.com nie będzie w przyszłości sprzedawać ani udostępniać danych osobowych należących do osób odwiedzających witrynę, użytkowników i innych konsumentów.

Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych

Prawo do żądania usunięcia danych — Żądanie usunięcia

Możesz poprosić o usunięcie swoich danych osobowych. Jeśli poprosisz nas o usunięcie Twoich danych osobowych, uszanujemy Twoją prośbę i usuniemy Twoje dane osobowe, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych przez prawo, takich jak (ale nie wyłącznie) korzystanie przez innego konsumenta z jego prawa do wolności słowa , nasze wymogi dotyczące zgodności wynikające z obowiązku prawnego lub jakiekolwiek przetwarzanie, które może być wymagane w celu ochrony przed nielegalnymi działaniami.

Prawo do informacji – żądanie informacji

W zależności od okoliczności masz prawo wiedzieć:

 • czy zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • kategorie danych osobowych, które gromadzimy;
 • cele, w jakich wykorzystywane są zebrane dane osobowe;
 • czy sprzedajemy lub udostępniamy dane osobowe stronom trzecim;
 • kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy, udostępniliśmy lub ujawniliśmy w celach biznesowych;
 • kategorie stron trzecich, którym dane osobowe zostały sprzedane, udostępnione lub ujawnione w celach biznesowych;
 • cel biznesowy lub handlowy gromadzenia, sprzedaży lub udostępniania danych osobowych; I
 • konkretne dane osobowe, które zebraliśmy na Twój temat.

Zgodnie z obowiązującym prawem nie jesteśmy zobowiązani do podawania ani usuwania informacji konsumenckich, które zostały zanonimizowane w odpowiedzi na żądanie konsumenta, ani do ponownej identyfikacji danych osobowych w celu weryfikacji żądania konsumenta.

Prawo do niedyskryminacji w zakresie korzystania przez konsumenta z praw do prywatności

Nie będziemy Cię dyskryminować, jeśli skorzystasz ze swoich praw do prywatności.

Prawo do ograniczenia wykorzystania i ujawnienia wrażliwych danych osobowych

Nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych konsumentów.

Proces weryfikacji

Po otrzymaniu Twojej prośby będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość, aby ustalić, czy jesteś tą samą osobą, o której mamy informacje w naszym systemie. Te wysiłki weryfikacyjne wymagają od nas poproszenia Cię o podanie informacji, abyśmy mogli dopasować je do informacji, które nam wcześniej przekazałeś. Na przykład, w zależności od rodzaju przesłanego żądania, możemy poprosić Cię o podanie pewnych informacji, abyśmy mogli dopasować podane przez Ciebie informacje do informacji, które już posiadamy w aktach, lub możemy skontaktować się z Tobą za pomocą metody komunikacji (np. telefon lub e-mail), które nam wcześniej przekazałeś. Możemy również zastosować inne metody weryfikacji, jeśli wymagają tego okoliczności.

Dane osobowe podane w Twoim wniosku wykorzystamy wyłącznie w celu zweryfikowania Twojej tożsamości lub uprawnień do złożenia wniosku. W miarę możliwości będziemy unikać proszenia Cię o dodatkowe informacje w celu weryfikacji. Jeśli jednak nie będziemy mogli zweryfikować Twojej tożsamości na podstawie informacji już przez nas przechowywanych, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz ze względów bezpieczeństwa lub zapobiegania oszustwom. Usuniemy takie dodatkowo podane informacje, gdy tylko zakończymy Twoją weryfikację.

Inne prawa do prywatności

 • Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych.
 • Możesz zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub nieaktualne, a także poprosić o ograniczenie przetwarzania danych.
 • Możesz wyznaczyć upoważnionego agenta, który w Twoim imieniu złoży wniosek na podstawie ustawy CCPA. Możemy odrzucić wniosek upoważnionego agenta, który nie przedstawi dowodu, że został prawidłowo upoważniony do działania w Twoim imieniu zgodnie z ustawą CCPA.
 • Możesz poprosić o rezygnację z przyszłej sprzedaży lub udostępniania Twoich danych osobowych stronom trzecim. Po otrzymaniu wniosku o rezygnację podejmiemy działania zgodnie z żądaniem tak szybko, jak to będzie możliwe, ale nie później niż piętnaście (15) dni od daty złożenia wniosku.

Aby skorzystać z tych praw, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@tomedes.com, dzwoniąc pod bezpłatny numer 1-985-239-0142 lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się na dole tego dokumentu. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie.

12 CZY AKTUALIZUJEMY NINIEJSZE POWIADOMIENIE?

W skrócie: Tak, w razie potrzeby zaktualizujemy to powiadomienie, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona zaktualizowaną datą „Poprawiona” i zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej Polityce prywatności, możemy Cię o tym powiadomić, publikując w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub bezpośrednio wysyłając powiadomienie. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej Polityki prywatności, aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane.

13 JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA?

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tego powiadomienia, możesz wysłać do nas e-mail na adres kontakt@machinetranslation.com lub pocztą na adres:

MachineTranslation.com
ul. HaRokmim 26
Centrum biznesowe Azrieli
Budynek C, 7 piętro
Holon 5885849
Izrael

14 W JAKI SPOSÓB MOŻNA PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ GROMADZONE PRZEZ NAS DANE?

Na podstawie przepisów obowiązujących w Twoim kraju możesz mieć prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, zmienić te informacje lub je usunąć. Aby poprosić o sprawdzenie, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, prześlij prośbę o dostęp do osoby, której dane dotyczą kontakt@machinetranslation.com.