Warunki korzystania z serwisu MachineTranslation.com

Data wejścia w życie: 25 stycznia 2024 r
Ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2024 r

1. Wprowadzenie

Witamy na stronie MachineTranslation.com. Wchodząc na naszą stronę internetową i korzystając z naszych usług tłumaczeniowych, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych warunków, nie korzystaj z naszych usług.

2. Korzystanie z usługi

2.1

Usługi świadczone przez MachineTranslation.com są przeznaczone do użytku osobistego i komercyjnego.

2.2

Użytkownikom nie wolno korzystać z usługi w celach niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych.

2.3

Dokładność usług tłumaczeniowych może się różnić i nie gwarantuje się, że będą one wolne od błędów.

3.

Wykorzystanie zintegrowanych silników tłumaczenia maszynowego

3.1

Wyświetlanie tłumaczeń

3.1.1

MachineTranslation.com prezentuje kompletne tłumaczenia pochodzące z różnych zintegrowanych silników tłumaczenia maszynowego (MT) jako podstawową część naszej oferty usług.

3.1.2

Tłumaczenia te są wyświetlane w celu porównania i analizy w naszym narzędziu agregującym.

3.2

Zgodność z warunkami silnika MT

3.2.1

Każdy silnik MT zintegrowany z naszą usługą, w tym między innymi DeepL, Google, Microsoft i ModernMT, ma swój własny zestaw warunków.

3.2.2

Użytkownicy MachineTranslation.com otrzymują jedynie ograniczone prawa do korzystania z tych silników MT w ramach naszej usługi agregatora i nie otrzymują żadnych dodatkowych praw ani licencji.

3.2.3

Jakiekolwiek wykorzystanie tłumaczeń pochodzących z tych silników MT poza kontekstem usług MachineTranslation.com jest surowo zabronione.

3.3

Zabronione zastosowania

3.3.1

Użytkownikom wyraźnie zabrania się przepakowywania, odsprzedaży, udzielania sublicencji, redystrybucji lub innego wykorzystywania usług, tłumaczeń lub dostępu do silników MT dostarczanych przez MachineTranslation.com do jakichkolwiek nieautoryzowanych celów komercyjnych lub niekomercyjnych.

3.3.2

Niniejsza klauzula wyraźnie zabrania jakiegokolwiek bezpośredniego lub pośredniego korzystania z usługi, które nie jest wyraźnie dozwolone na mocy niniejszej umowy.

3.4

Prawa własności intelektualnej

3.4.1

Wszelkie prawa własności intelektualnej do silników MT i wynikających z nich tłumaczeń są własnością ich odpowiednich właścicieli.

3.4.2

MachineTranslation.com przestrzega tych praw własności intelektualnej i nakazuje użytkownikom, aby robili to samo, szanując własność prawną i prawa dostawców silników MT.

3.5

Uznanie ograniczeń

3.5.1

Użytkownicy przyjmują do wiadomości i rozumieją, że usługa MachineTranslation.com jest przede wszystkim narzędziem do agregacji i analizy.

3.5.2

Nasza usługa nie zapewnia rozszerzonego dostępu ani praw do bazowych silników MT poza określonymi funkcjami oferowanymi za pośrednictwem naszej platformy.

4.

Własność intelektualna

4.1

Zawartość MachineTranslation.com, w tym tekst, grafika, logo i oprogramowanie, jest własnością MachineTranslation.com i jest chroniona prawami autorskimi i prawami własności intelektualnej.

4.2

Użytkownicy nie mogą powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części usługi bez wyraźnej pisemnej zgody.

5.

Konta użytkowników

5.1

Użytkownicy mogą być zobowiązani do zarejestrowania się i utworzenia konta w celu uzyskania dostępu do niektórych funkcji.

5.2

Użytkownicy są odpowiedzialni za zachowanie poufności informacji o swoim koncie i ponoszą odpowiedzialność za wszystkie działania wykonywane w ramach ich konta.

6.

Polityka płatności i zwrotów

6.1

Opłaty za usługi są naliczane na podstawie modelu cenowego podanego na stronie internetowej.

6.2

Zwroty są regulowane przez naszą Politykę zwrotów, która jest włączona do niniejszych Warunków przez odniesienie.

7.

Ograniczenie odpowiedzialności

MachineTranslation.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wtórne szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z usługi.

8.

Modyfikacje usług i cen

8.1

MachineTranslation.com zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia usługi (lub jakiejkolwiek jej części) bez powiadomienia w dowolnym momencie.

8.2

Ceny naszych usług mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

9.

Prywatność

Dane i informacje użytkownika są chronione i podlegają naszej Polityce prywatności.

10.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem jurysdykcji, w której działa MachineTranslation.com, bez względu na przepisy kolizyjne.

11.

Zmiany w Regulaminie

MachineTranslation.com zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie, a dalsze korzystanie z usługi po wprowadzeniu takich zmian będzie równoznaczne z akceptacją nowych Warunków.

12.

Informacje kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków, prosimy o kontakt pod adresem contact@machinetranslation.com.

Data wejścia w życie: 25 stycznia 2024 r