Gói đăng ký

FREE PLAN (GÓI MIỄN PHÍ)

Free Plan (Gói miễn phí)

Hoàn hảo cho người dùng không thường xuyên.

$0.00/tháng

1.500 tín dụng miễn phí mỗi tháng
0,025 USD cho mỗi tín chỉ bổ sung
info-icon

1 tín chỉ = 1 từ

PHỔ BIẾN

Starter (người mới bắt đầu)

Được thiết kế dành cho người khởi nghiệp, doanh nhân và cá nhân cần dịch thuật thường xuyên.

$12.75/tháng

10.000 tín chỉ mỗi tháng
0,015 USD cho mỗi tín chỉ bổ sung
info-icon

1 tín chỉ = 1 từ

GÓI TẤT CẢ TRONG MỘT

Advanced (Trình độ cao)

Lý tưởng cho người dùng thường xuyên, vừa và nhỏ
doanh nghiệp có nhu cầu dịch thuật thường xuyên.

$48.50/tháng

50.000 tín chỉ mỗi tháng
0,01 USD cho mỗi tín chỉ bổ sung
info-icon

1 tín chỉ = 1 từ

Dịch thuật số lượng lớn và các dự án đặc biệt

Hãy gửi email của bạn cho chúng tôi và nhóm của chúng tôi sẽ liên hệ sau vài phút.

Free Plan (Gói miễn phí)

Thời gian thực dịch
240+ ngôn ngữ, 28.600+ cặp ngôn ngữ
Lịch sử dịch thuật
Bộ tổng hợp dịch máy
Xếp hạng độ chính xác
Đề xuất công cụ dịch thuật
Phân tích phân khúc
Thông tin chi tiết về dịch thuật được hỗ trợ bởi AI
So sánh bản dịch
Dịch lên 2000 từ trong một cú nhấp chuột
Tải tập tin lên

Starter (người mới bắt đầu)

Thời gian thực dịch
240+ ngôn ngữ, 28.600+ cặp ngôn ngữ
Lịch sử dịch thuật
Bộ tổng hợp dịch máy
Xếp hạng độ chính xác
Đề xuất công cụ dịch thuật
Phân tích phân khúc
Thông tin chi tiết về dịch thuật được hỗ trợ bởi AI
So sánh bản dịch
Dịch lên 2000 từ trong một cú nhấp chuột
Tải tập tin lên

Advanced (Trình độ cao)

Thời gian thực dịch
240+ ngôn ngữ, 28.600+ cặp ngôn ngữ
Lịch sử dịch thuật
Bộ tổng hợp dịch máy
Xếp hạng độ chính xác
Đề xuất công cụ dịch thuật
Phân tích phân khúc
Thông tin chi tiết về dịch thuật được hỗ trợ bởi AI
So sánh bản dịch
Dịch lên 2000 từ trong một cú nhấp chuột
Tải tập tin lên
Hỗ trợ thuật ngữ

SẮP RA MẮT

Diễn đạt lại dựa trên ngữ cảnh

SẮP RA MẮT

Câu hỏi thường gặp

Những loại thanh toán nào được chấp nhận?

arrow

Tôi có thể hủy tài khoản của mình bất cứ lúc nào không?

arrow

Chính sách hoàn trả của bạn là gì?

arrow

Có thời gian khóa không?

arrow

Tôi có thể nhận hóa đơn cho đăng ký dưới tên công ty của mình không?

arrow

Bạn có cung cấp giảm giá?

arrow

Hãy truy cập trang Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để biết thêm thông tin.