Chính sách pháp lý của MachineTranslation.com

Chúng tôi cam kết đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi của bạn khi sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi. 

Vui lòng dành chút thời gian để làm quen với các chính sách của chúng tôi vì chúng chi phối các tương tác của bạn với chúng tôi. Việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các chính sách này.

Xin lưu ý rằng chính sách của chúng tôi có thể được cập nhật định kỳ để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn hoặc yêu cầu pháp lý của chúng tôi. Người dùng sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi chính sách quan trọng nào.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi pháp lý nào liên quan đến chính sách của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ contact@machinetranslation.comhoặc thông qua chúng tôi Mâu liên hệ